>
South & West Asia and Europe Division

SERVICE

South & West Asia and Europe Division

Page view:

West Asia and Europe Department After-sales service network distribution:

 

West Asia and Europe Department Contact of After-sales service and accessories business:

   

Country/region

Contact

Domestictel

Overseas tel

E-mail

Saudi

Arabia

Wang Wanxin

+86 531 58062757
+86 13969151232

+966 561972799

wangwx@sinotruk.com

Kuwait

Ma Xiaofei

+86 531 58062757
+86 18253193626

+965 50536731

maxiaofei@sinotruk.com

Qatar

Song Zhihao

+86 531 58062757
+86 18253193775

+974 55616705

songzhihao@sinotruk.com

Pakistan

Li Gonghai

+86 531 58063484
+86 18612243

+92 3127897777

+92 3181488852

lighjck@sinotruk.com

Sri Lanka

Xu Lei

+86 531 58062757
+86 13605401991

+94 768760661

xul@sinotruk.com

Bangladesh

Liu Yehui

+86 531 58062558
+86 15806629329

+880 1731643353

+919 004361788

liuyehui@sinotruk.com

yehall@126.com

Nepal

Wang Dakai

+86 531 58062757
+86 18253193886

 

wangdakai@sinotruk.com

India

Zhou Huaqiang

+86 531 58062757

+86 18364127993

 

zhouhuaqiang@sinotruk.com

UAE

Liu Qiang

+86 531 58062757
+86 18253190183

+971 581925568 UAE

+968 96377697 Oman

liuqiangjck@sinotruk.com

Iraq

Ren Wenchao

+86 531 58062980

+86 18253190290

 

renwenchao@sinotruk.com

Ireland

Wang Yunan

+86 531 58063041

+86 18765319185

+353 892459223

wangyunan@sinotruk.com

 

News

No content information display available
Please add data record on website background.