Southeast Asia Division II
Myanmar
Yin Yunshuo
Email: yinysh@sinotruk.com
Indonesia
Liu Bing
Email: liubing@sinotruk.com
Malaysia, Brunei
Xue Hao
Email: xuehao@sinotruk.com
Laos, Thailand, Cambodia, Singapore, Australia, New Zealand
Gong Chongyang
Email: gongchy@sinotruk.com