Central Asia & Russia Division
Russia
Yuan Xiaodong
Email: yuanxd@sinotruk.com
Mongolia
Bao Jingwen
Email: baojingwen@sinotruk.com
Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan
Li Hao
Email: lihaojck@sinotruk.com
Ukraine, Belarus, Lithuania, Moldova, Estonia, Latvia, Turkey
Gao Changwei
Email: gaochw@sinotruk.com
Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia
Wei Yunpeng
Email: weiyp@sinotruk.com